Pentru Investitori

Comunicat 20.06.2022 - Rambursare principal si ultimul cupon pentru obligatiunile ASC22
Document Descarcă
Rambursare principal și ultimul cupon pentru obligațiunile ASC22_RO         link
Principal and last coupon payment for ASC22 bonds_EN         link
Comunicat 08.06.2022 - Emiterea CIIF de catre ASF
Document Descarcă
Emiterea CIIF de catre ASF_RO         link
Issuance of CIIF by the ASF_EN         link
ASC_CIIF         link
Comunicat 31.05.2022 - Inregistrarea operatiunii de majorare a capitalului social la ONRC
Document Descarcă
Raport_Curent_Inregistrare_MCS_RO         link
Current_Report_MCS_Registering_EN         link
Comunicat 28.04.2022 - Raport Anual 2021
Document Descarcă
Raport_Anual_2021_28.04.2022_RO         link
Annual_Report_2021_28.04.2022_EN         link
Comunicat 28.04.2022 - Hotărâri AGOA &AGEA 27.04.2022
Document Descarcă
HOTĂRÂRI_AGOA&AGEA_27.04.2022_RO         link
DECISIONS_OGMS&EGMS_27.04.2022_EN         link
Comunicat 25.03.2022 - Emitere CIIF de catre ASF
Document Descarcă
INFORMARE_EMITERE_CIIF_ASF_RO           link
INFORMATION_ISSUANCE_CIIF_ASF_EN      link

Comunicat 25.03.2022 - Documente aferente pentru AGOA din 27(28).04.2022

Document Descarcă
ASCENDIA_BILANT_31.12.2021_RO link
NOTE_BILANT_31.12.2021_RO link
RAPORTUL_ADMINISTRATORULUI_31.12.2021_RO link
RAPORTUL_AUDITORULUI_31.12.2021_RO link
DECLARATIA_PERS_RESPONSABILE_RO link
PROPUNERE_BVC_2022_RO link
CONVOCATOR AGOA & AGEA 27(28).04.2022_RO link
CONVENING NOTICE FOR OGSM & EGMS 27(28).04.2022_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA-AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROIECT HOTARARI – AGEA – 28(29).08.2021_RO link
DECISIONS PROJECT FOR EGMS 28(29).08.2021_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA- AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
PROIECT HOTARARI AGOA 27(28).04.2022_RO link
DECISION PROJECT OGSM 27(28).04.2022_EN link

Comunicat 18.03.2022 - Inregistrarea operatiunii de majorare a capitalului social la ONRC
Document Descarcă
Inregistrare Majorare_Capital_Social_ONRC_2022_RO           link
Registration_Of_Share_Capital_Increase_ONRC_2022_EN      link

Comunicat 23.02.2022 - Rezultate aferente Etapei II a operatiunii de majorare a capitalului social

Document Descarcă
Rezultate_Operatiune_Majorare_Capital_Social_2022_RO           link
Results_Share_Capital_Increase_2022_EN      link

Comunicat o7.02.2022 - Rezultate preliminare 2021

Document Descarcă
Raport_Anual_Preliminar_2021_RO           link
Preliminary_Annual_Report_2021_EN      link

Comunicat o4.02.2022 - Stabilirea pretului aferent Etapei II a operatiunii de majorare a capitalului

Document Descarcă
Stabilirea pretului aferent Etapei II a operatiunii de majorare a capitalului_RO           link
Setting the price for Stage II of the share capital increase operation_EN      link

Comunicat 27.01.2022 - Rezultate aferente Etapei I a operatiunii de majorare a capitalului social

Document Descarcă
Rezultate aferente Etapei I a operatiunii de majorare a capitalului social_RO           link
Results for the Stage I of the share capital increase operation_EN      link

Comunicat 04.01.2022 - Calendar financiar 2022

Document Descarcă
Calendar_Financiar_2022_RO           link
Financial_Calendar_2022_EN      link

Comunicat 27.12.2021 - Semnare contract Edulib - Ascendia

Document Descarcă
Semnare_Edulib_RO           link
Edulib_Signing_EN      link

Comunicat 08.12.2021 - Rezultate licitatie Edulib - Ascendia - Castigatori

Document Descarcă
Rezultate_Licitatie_RO           link
Tender_Results_EN      link

Comunicat 26.11.2021 - Publicarea prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului

 

Document Descarcă
DECIZIE_1486_ASCENDIA_RO      link
PROSPECT UE PT CRESTERE ASCENDIA_RO link
FORMULAR DE SUBSCRIERE MAJORARE PF_ASC link
FORMULAR DE SUBSCRIERE MAJORARE PJ_ASC   link
FORMULAR DE RETRAGERE ACCEPT SUBSCRIERE_MAJORARE PF_ASC     link
FORMULAR DE RETRAGERE ACCEPT SUBSCRIERE_MAJORARE PJ_ASC    link
73_26.11.2021_0_RAPORT PUBLICARE PROSPECT MCS_RO    link
73_26.11.2021_1_REPORT PUBLISIHING PROSPECT CAP. INCREASE _EN     link

Comunicat 19.11.2021 - Anunt plata cupon 5 - Obligatiuni ASC22

Document Descarcă
ASC22_PLATA_CUPON_5_RO           link
ASC22_COUPON_NO.5_EN      link

Comunicat 11.11.2021 - Informații privind stabilirea pretului de subscriere pe actiune in operatiunea de majorare de capital social

Document Descarcă
MCS_STABILIRE_PRET_SUBSCRIERE_RO           link
SHARE_CAPITAL_INCREASE_CALCULATION_OF_PRICE_EN      link

Comunicat 20.10.2021 - Mutare adresă birouri București

Document Descarcă
DACIA 99, SECTOR 2_BUCURESTI_ASCENDIA_BIROURI_RO           link
NEW_OFFICES_ASCENDIA_DACIA 99, SECTOR 2, BUCHAREST_EN      link

Comunicat 30.09.2021 - Semnare contract finantare POC

Document Descarcă
SEMNARE_CONTRACT_POC_EGARANTIE_RO           link
SIGNING_OF_POC_CONTRACT_EGARANTIE_EN    link

 

Hotarari AGOA & AGEA 28.08.2021

Document Descarcă
HOTARARI AGOA & AGEA 28.08.2021_RO           link
DECISIONS OGSM & EGSM 28.08.2021_EN    link

Comunicat 27.08.2021 - Raport Semestrul I 2021

Document Descarcă
RAPORT DE ACTIVITATE_2021_RO        link
ACTIVITY REPORT_2021_EN  link

 

Comunicat 28.07.2021 - Documente aferente pentru AGOA si AGEA din 28(29).08.2021

Document Descarcă
CONVOCATOR AGOA & AGEA 28(29).08.2021_RO link
CONVENING NOTICE FOR OGSM & EGMS 28(29).08.2021_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA-AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROIECT HOTARARI – AGEA – 28(29).08.2021_RO link
DECISIONS PROJECT FOR EGMS 28(29).08.2021_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA- AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
POLITICA DE REMUNERARE_RO link
PROIECT HOTARARI AGOA 28(29).08.2021_RO link
DECISION PROJECT OGSM 28(29).08.2021_EN link

 

COMUNICAT 27.07.2021 - Convocator AGOA și AGEA 28(29).08.2021

Document Descarcă
CONVOCARE AGOA & AGEA 28(29).08.2021_RO  link
CONVENING NOTICE FOR OGSM & EGMS 28(29).08.2021_EN   link

COMUNICAT 12.07.2021 - Semnare contract important cu Ministerul Educației din Romania

Document Descarcă
Contract Ministerul Educație din Romania_RO  link
Contract Ministry of Education from Romania_EN   link

COMUNICAT 24.05.2021 - Semnare contract important cu Ministerul Educației din Republica Moldova

Document Descarcă
Contract Ministerul Educație din Republica Moldova_RO  link
Contract Ministry of Education from Republic of Moldova_EN   link

COMUNICAT 29.04.2021 - RAPORT ANUAL 2020 ASC

Document Descarcă
RAPORT ANUAL 2020_RO  link
2020 ANNUAL REPORT_EN   link

Comunicat 29.04.2021 - Hotarari AGOA 28.04.2021

Document Descarcă
HOTARARI AGOA 28.04.2021_RO   link
DECISIONS OGSM 28.04.2021_EN    link

Comunicat 14.04.2021 - Semnare contract finantare M2

Document Descarcă
ASC_Finantare_M2_RO   link
ASC_Financing_M2_EN   link

Comunicat 26.03.2021 - Documente aferente pentru AGOA din 28(29).04.2021

 

Document Descarcă
CONVOCATOR AGOA 28(29).04.2021_RO link
CONVENING NOTICE FOR OGSM 28(29).04.2021_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA-AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PT. REZ. 2020 link
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PT. REZ. 2020 link
PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PT. 2021 link
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE link
PROIECT HOTARARI AGOA 28(29).04.2021_RO link
DECISIONS PROJECT FOR OGSM 28(29).04.2021_EN link
BILANT 31.12.2020 link
NOTE BILANT 31.12.2020 link

Comunicat 28.01.2021 - Calendar Financiar 2021

Document Descarcă
Calendar Financiar 2021_RO   link
Financial Communication Schedule_EN   link

Comunicat 19.11.2020 - Plata Cupon 3 - obligatiuni ASC22

Document Descarcă
Anunt plata Cupon 3 – obligatiuni ASC22_RO   link
Coupon no.3 payment announcement – ASC22_EN   link

Comunicat 01.09.2020 - EY România caută investitor strategic pentru Ascendia

Document Descarcă
EY România caută investitor strategic pentru Ascendia_RO  link
EY Romania is looking for a strategic investor for Ascendia_EN link

Comunicat 28.08.2020 - Raport Semestrul I 2020

Document Descarcă
RAPORT DE ACTIVITATE_2020_RO  link
ACTIVITY REPORT_2020_EN link

Comunicat 06.07.2020 - Activitate LIVRESQ

Document Descarcă
Activitate LIVRESQ_RO     link
LIVRESQ_ACTIVITY_EN   link

Comunicat 09.06.2020 - Tranzacții management

Document Descarcă
Raport_Curent_Tranzactii_Management_RO     link
Current_Report_Management_Transactions_EN   link

Comunicat 05.06.2020 - Notificare prag detineri/vot <5%

Document Descarcă
Notificare de modificare detineri majore_RO  link
Notice of change of major holdings_EN link

Comunicat 15.05.2020 - Plata cupon 2 - obligatiuni corporative ASC22

Document Descarcă
PLATA_CUPON_2_ASC22_RO  link
2nd_COUPON_PAYMENT_ASC22_EN  link

COMUNICAT 30.04.2020 - RAPORT ANUAL 2019 ASC

Document Descarcă
RAPORT ANUAL 2019_RO  link
RAPORT ANUAL 2019_EN link

Comunicat 30.04.2020 - Hotarari AGOA & AGEA 29.04.2020

Document Descarcă
HOTARARI AGOA & AGEA 29.04.2020_RO   link
DECISIONS OGSM & EGSM 29.04.2020_EN    link

Comunicat 22.04.2020 - Comunicat ref. adunarile generale contextul Covid-19

Document Descarcă
Recomandări și avertizări AGOA/AGEA în contextul Covid-19_RO   link
Recommendations and warnings for OGMS / EGMS_EN   link

Comunicat 07.04.2020 - Parteneriat cu Edu Apps - Pentru școlile din România

Document Descarcă
PARTENERIAT CU EDU APSS – LIVRESQ IN CLASAVIITORULUI_RO   link
PARTNERSHIP WITH EDU APPS – LIVRESQ IN CLASAVIITORULUI_EN   link

 

Comunicat 31.03.2020 - Parteneriat cu Trend Consult - produs eLearning eJourneys

Document Descarcă
PARTENERIAT CU TREND CONSULT – PRODUS ELEARNING eJOURNEYS_RO   link
PARTNERSHIP WITH TREND CONSULT – eJOURNEYS eLEARNING PRODUCT_EN  link

Comunicat 27.03.2020 - Documente aferente pentru AGOA si AGEA din 29(30).04.2020

Document Descarcă
CONVOCATOR AGOA & AGEA 29(30).04.2020_RO link
CONVENING NOTICE FOR OGSM & EGMS 29(30).04.2020_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA-AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROIECT HOTARARI – AGEA – 29(30).04.2020_RO link
DECISIONS PROJECT FOR EGMS 29(30).04.2020_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA- AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PT. REZ. 2019 link
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PT. REZ. 2019 link
PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PT. 2020 link
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE link
PROIECT HOTARARI AGOA 29(30).04.2020_RO link
DECISION PROJECT OGSM 29(30).04.2020_EN link
BILANT 31.12.2019 link
NOTE BILANT 31.12.2019 link

Comunicat 26.03.2020 - Convocator AGOA anuala si AGEA 29(30).04.2020

Document Descarcă
CONVOCARE AGOA & AGEA 29(30).04.2020_RO   link
CONVOCARE AGOA & AGEA 29(30).04.2020_EN  link

Comunicat 23.03.2020 - Hotarari AGOA 21.03.2020

Document Descarcă
HOTARARI AGOA 21.03.2020_RO   link
HOTARARI AGOA 21.03.2020_EN    link

 

Comunicat 17.02.2020 - Convocare AGOA 21(22).03.2020 - prelungire mandat administrator

Document Descarcă
CONVOCATOR AGOA 21(22).03.2020_RO link
CONVENING NOTICE FOR OGSM 21(22).03.2020_EN link
PROIECT HOTARARI AGOA 21(22).03.2020_RO link
DECISIONS PROJECT FOR OGMS 21(22).03.2020_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA-AGOA-PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA- PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link

 

Comunicat 14.02.2020 - Convocare AGOA 18(19).03.2020 - prelungire mandat administrator - Convocare anulata

Document Descarcă
CONVOCATOR AGOA 18(19).03.2020_RO link
CONVENING NOTICE FOR OGSM 18(19).03.2020_EN link
PROIECT HOTARARI AGOA 18(19).03.2020_RO link
DECISIONS PROJECT FOR OGMS 18(19).03.2020_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA-AGOA-PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA- PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link

 

Comunicat 29.01.2020 - Calendar Financiar 2020

Document Descarcă
CALENDAR_FIANANCIAR_2020_RO  link
FINANCIAL_CALENDAR_2020_EN link

Comunicat 21.11.2019 - Plata cupon 1 - obligatiuni corporative ASC22

Document Descarcă
PLATA_CUPON_1_ASC22_RO  link
1st_COUPON_PAYMENT_ASC22_EN  link

Comunicat 24.09.2019 - Listarea obligatiunilor corporative ASC22

Document Descarcă
LISTARE ASC22_RO  link
LISTING ASC22_EN link

Comunicat 30.08.2019 - Raport Semestrul I 2019

Document Descarcă
RAPORT DE ACTIVITATE_2019_RO  link
ACTIVITY REPORT_2019_EN link

COMUNICAT 04.06.2019 -Finalizarea cu succes a primei oferte de obligatiuni corporative prin plasament privat ASC

Document Descarcă
EMISIUNE DE OBLIGATIUNI_2019_RO  link
EMISIUNE DE OBLIGATIUNI_2019_EN link

COMUNICAT 20.05.2019 - CALENDAR FINANCIAR 2019 ASC

Document Descarcă
CALENDAR FINANCIAR ANUL 2019_RO  link
CALENDAR FINANCIAR ANUL 2019_EN link

COMUNICAT 30.04.2019 - RAPORT ANUAL 2018 ASC

Document Descarcă
RAPORT ANUAL 2018_RO  link
RAPORT ANUAL 2018_EN link

COMUNICAT 30.04.2019 - HOTARARI AGOA 29.04.2019

Document Descarcă
HOTARARI AGOA 29.04.2019_RO  link
HOTARARI AGOA 29.04.2019_EN link

Comunicat 27.03.2019 - Documente aferente pentru AGOA din 29(30).04.2019

 

Document Descarcă
CONVOCATOR AGOA 29(30).04.2019_RO link
CONVENING NOTICE FOR OGSM 29(30).04.2019_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA-AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA –AGOA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – OGSM – LEGAL ENTITIES_EN link
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PT. REZ. 2018 link
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PT. REZ. 2018 link
PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PT. 2019 link
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE link
PROIECT HOTARARI 29(30).04.2019 link
BILANT 31.12.2018 link
NOTE BILANT 31.12.2018 link

Comunicat 14.12.2018 - TIMLOGO.ro primeste un grant AI for Accessibility de la Microsoft

Document Descarcă
 TIMLOGO.ro primeste un grant AI for Accessibility de la Microsoft  link
TIMLOGO.ro receives an AI for Accessibility grant from Microsoft link

Comunicat 22.10.2018 - Preluare conținut în Timlogo.ro

Document Descarcă
LogopediaDigitala.ro îşi transferă conţinutul pe Timlogo.ro link
LogopediaDigitala.ro transfers its content to Timlogo.ro link

Comunicat 24.09.2018 - Aferent AGEA Ascendia 22.09.2018

Document Descarcă
Hotarari AGEA 22.09.2018 link
Raport curent privind Hotararile AGEA din 22.09.2018 link

Comunicat 30.08.2018 - Rezultate financiare semestriale 2018

Document Descarcă
RAPORT SEMESTRUL I – 2018_RO link
ACTIVITY REPORT – SEMESTER I – 2018_EN link


Comunicat 17.08.2018 - Documente aferente pentru AGEA din 22(23).09.2018

Document Descarcă
PROIECT HOTARARI AGEA 22(23).09.2018_RO link
DECISIONS PROJECT FOR EGMS 22(23).09.2018_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
FORMULAR VOT LA DISTANTA- AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
DISTANCE VOTE FORM – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE FIZICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – NATURAL PERSONS_EN link
PROCURA SPECIALA – AGEA – PERSOANE JURIDICE_RO link
SPECIAL POWER OF ATTORNEY – EGMS – LEGAL ENTITIES_EN link
CONVOCATOR AGEA 22(23).09.2018_RO link
CONVENING NOTICE FOR EGMS 22(23).09.2018_EN link

 

 

26.06.2018 - Decizie Administrator

Inregistrare nou sediu social

 

30.04.2018 - RAPORT ANUAL 2017 ASC

Raport de Activitate aferent Anului 2017

 

COMUNICAT 30.04.2018 - HOTARARI AGOA 29.04.2018

HOTARARI AGOA 29.04.2018

 

Comunicat 29.03.2018 - Documente aferente pentru AGOA din 29.04.2018

Document Descarcă
CONVOCATOR AGOA link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – PERSOANE FIZICE link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – PERSOANE JURIDICE link
PROCURA SPECIALA AGOA – PERSOANE FIZICE link
PROCURA SPECIALA AGOA – PERSOANE JURIDICE link
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PT. REZ. 2017 link
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PT. REZ. 2017 link
BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2018 link
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE link
PROIECT HOTARARI AGOA link
BILANT 31.12.2017 link
NOTE BILANT 31.12.2017 link

 

Comunicat 30.08.2017 - Raport Semestrul I 2017

Raport Semestrul I 2017

 

COMUNICAT 30.04.2018 – HOTARARI AGOA 29.04.2018

Comunicat 30.08.2017 - Disponibilitate raport Semestrul I 2017

Disponibilitate raport Semestrul I 2017

 

 

Comunicat 18.07.2017 - Castigare licitatie manuale digitale cls. V

Castigare licitatie manuale digitale cls. V

 

 

Comunicat 03.07.2017 - Dacobots.com in Microsoft Bizspark Plus

Portalul de eLearning Dacobots.com selectat in programul Microsoft Bizspark Plus

 

 

Comunicat 29.05.2017 - Ascendia si Clever Tech lanseaza prima campanie Dacobots in toata tara

Campanie – Clever Taxi si Dacobots

 

 

Comunicat 30.04.2017 - Hotarari AGOA 29.04.2017

Hotarari AGOA 29.04.2017

 

30.04.2017 - Raport anual 2016 ASC

Raport de Activitate aferent Anului 2016

 

Comunicat 21.04.2017 - Contract finantare nerambursabila - proiect POC - 2.303.273,73 lei

POC 2.2.1 Ascendia – “Innovative Services for the Online Publishing, Editing, Consulting and Management of School Textbooks”

 

Comunicat 29.03.2017 – Documente aferente pentru AGOA din 29.04.2017 – Descarcă
CONVOCATOR AGOA link
ERATĂ CONVOCATOR AGOA link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – PERSOANE FIZICE link
FORMULAR VOT LA DISTANTA – PERSOANE JURIDICE link
PROCURA SPECIALA AGOA – PERSOANE FIZICE link
PROCURA SPECIALA AGOA – PERSOANE JURIDICE link
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PT. REZ. 2016 link
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PT. REZ. 2016 link
BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2017 link
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE link
PROIECT HOTARARI AGOA link
BILANT 31.12.2016 link
NOTE BILANT 31.12.2016 link

 

Comunicat 21.10.2016 - Finantare Ascendia UEFISCDI - 1.171.800 lei

Finantare Ascendia UEFISCDI

 

Comunicat 05.09.2016 - Samsung devine partener Ascendia pentru continutul educational Dacobots

Parteriat Samsung – Ascendia – Portalul Dacobots

 

Rezultate Financiare - Semestrul I - 2016

Raport de activitate aferent Semestrului I al 2016

Bilant aferent Semestrului I al 2016

 

Comunicat 23.08.2016 - Lansarea Public Beta a portalului Dacobots

Informații legate de portalul educațional Dacobots. Materii, Structură. Viitor.

 

Comunicat 16.08.2016

Referitor la structură actionariat și număr investitori în prima lună de tranzactionare la BVB. Anunțare publicare rezultate financiare în data de 31.08.2016

Ascendia - Listăm Educația La Bursă - Evenimentul de listare a companiei la BVB

 

 

Listarea Ascendia pe platforma AeRO a BVB a avut loc în data de 7.iulie.2016. CEO – Cosmin Mălureanu a prezentat viziunea companiei precum și planurile de viitor. Actiunile Ascendia (simbol ASC) se pot tranzactiona la Bursa de Valori București de Luni până Vineri între orele 9.30-18.00.

Memorandum Ascendia S.A

Întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB a acțiunilor emise de Societate.

 

 

CLIENTS