Blog detail

Learning Management System
Learning Management System
By admin In eLearning @en Posted 15/12/2011 0 Comments

The performance of an organisation is not granted by the sum of the skills of all his members but is ensured by the sum of all skills they use achieving the organization’s goals.

A Learning Management System helps an organization sychronize and adjust the skills of his members to its specific goals.
A LMS will make your organization more efficient, increase compliance, reduce risk, and ultimately drive profitability. It ensures that every student/employee has taken the applicable compliance training for their position and it measures the impact of your training initiatives.

CLIENTS

Learning Management System
By admin In eLearning Posted 15/12/2011 0 Comments

Performanţa unei organizaţii nu este garantată de suma abilităţilor tuturor membrilor ei, ci este asigurată de suma abilităţilor angajate în atingerea obiectivelor organizaţiei.

Implementarea LMS (Learning Management System) îmbunătăţeşte sincronizarea abilităţilor membrilor unei organizaţii cu obiectivele organizaţiei.
Rezultatele implementării unui LMS la nivel organizaţional se vor reflecta în eficienţă sporită, reducerea riscurilor şi creşterea profitului. Sistemul LMS asigură dezvoltarea continuă a membrilor organizaţiei, dar în acelaşi timp reprezintă şi un instrument de analiză a competenţelor.

CLIENTS