Blog detail

Learning Management System
Learning Management System
By admin In eLearning Posted 15/12/2011 0 Comments

Performanţa unei organizaţii nu este garantată de suma abilităţilor tuturor membrilor ei, ci este asigurată de suma abilităţilor angajate în atingerea obiectivelor organizaţiei.

Implementarea LMS (Learning Management System) îmbunătăţeşte sincronizarea abilităţilor membrilor unei organizaţii cu obiectivele organizaţiei.
Rezultatele implementării unui LMS la nivel organizaţional se vor reflecta în eficienţă sporită, reducerea riscurilor şi creşterea profitului. Sistemul LMS asigură dezvoltarea continuă a membrilor organizaţiei, dar în acelaşi timp reprezintă şi un instrument de analiză a competenţelor.

CLIENTS


Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

“SERVICII INOVATIVE PENTRU PUBLICAREA, EDITAREA, CONSULTAREA ȘI GESTIUNEA ONLINE A MANUALELOR ȘCOLARE”

- Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro


Programul Operaţional Sectorial
"Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII ASCENDIA DESIGN S.R.L. PRIN ACCES LA BROADBAND ŞI ECHIPAMENTE TIC PERFORMANTE

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
- perioadă implementare 12.2012 - 04.2013 -

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României