Blog detail

K12 eContent
K12 eContent
By admin In eLearning Posted 18/12/2011 0 Comments

 The rapid growth of information technologies has influenced the way education is delivered and experienced.

Some of the potential benefits of eLearning for high school are as follows:

  • Learning can take place outside school hours
  • Students don’t have to be physically in the school building to make use of learning resources
  • Students can build confidence and capability in private
  • Instant feedback on performance
  • Learning activities can be richer and more interactive than with paper resources
  • Students can work at their own place

 

CLIENTS


Programul Operaţional Sectorial
"Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII ASCENDIA DESIGN S.R.L. PRIN ACCES LA BROADBAND ŞI ECHIPAMENTE TIC PERFORMANTE

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
- perioadă implementare 12.2012 - 04.2013 -

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României